Forbrukslån gebyrer

Etableringsgebyr forbrukslån

Når du oppretter et forbrukslån i en kredittbank, ordinær bank eller ved en annen type utlåner, er det ofte et gebyr. Dette gebyret er et fast beløp, som er et slags administrasjonsgebyr og dekker bankens kostnader ved å opprette lånet. Dette beløpet blir noen ganger trukket fra lånet direkte, men i mange tilfeller betaler du ned på det sammen med lånet ellers.

Hvis du vil ha et mindre forbrukslån er det fornuftig å finne en bank med mindre kostnader til å opprette lånet. Er det en større sum du skal låne er det viktigere med de løpende kostnadene, fordi det er disse som vil ha størst innvirkning på de totale kostnadene.

Termingebyr

Termingebyrer er ikke et høyt beløp i seg selv, men det kan bli en betydelig kostnad over tid. Opprinnelig stammer termingebyrer fra den tiden papir fakturaer ble sendt ut og det skulle dekke inn administrative kostnader til banken, men i dag er det mange banker som lar deg slippe for termingebyr. Dette har nok sin bakgrunn i at alle kostnader er lagt digitalt og er av mindre betydning for bankene.

Avdragsfrie perioder

Avdragsfrie perioder gir deg muligheten til å utsette selve nedbetalingen i en avtalt tidsperiode. Dette variere, men kan være typisk fra tre til seks måneder. Det bør ikke være en overraskelse, at om du har en avdragsfri periode så vil lånet bli noe dyrere, fordi renter fremdeles løper. Men, så slipper du også for å tenke på avbetaling i et stykke tid, noe som er å foretrekke hvis du skal ut på reise for eksempel.

Nedbetalingstid forbrukslån

Hvor lang tid du betaler ned på lånet har mye å si for de totale kostnadene. Er det indre beløp du låner, så behøver ikke dette å ha så mye å si, men hvis vi snakker om høye forbrukslån er det mange kostnader som vil løpe hver måned, så renter og termingebyrer vil ha alt å si for hvor mye det vil koste deg å låne penger.


Søk forbrukslån og få lave renter

Når du skal søke forbrukslån er det ingen grunn til å løpe etter første og beste tilbud. Det er nemlig så mange ulike utlånere på markedet, at du kan velge og vrake i tilbud. D er det lurt å holde tunga rett i munnen og finkjemme etter de aller beste rentene.

En lav rente på lånet gir deg en bedre pris totalt på lånet. Det er mange forhold som bestemmer hvor mye et forbrukslån vil koste deg:

Renten.

Etableringsgebyr.

Termingebyr.

Avdragsfrie perioder?

Nedbetalingstid.

 

Renter på forbrukslån

Renter på billig forbrukslån er det viktigste punktet når du skal finne billig forbrukslån, som passer best til din økonomi. Renten blir fastsatt av en individuell vurdering, hvor den økonomiske situasjonen din er den aller viktigste faktoren. Har du et større handlingsrom i økonomien skal du helst få en lavere rente, fordi da er risikoen mindre for bankene.

Vi skiller mellom nominell og effektiv rente, hvor førstnevnte er selve renten på lånet per år, og den effektive renten er hvor alle andre løpende kostnader også regnes med.